netwise netwise

Raporty Okresowe

Raporty rynkowe Netwise S.A.

2023 - EBI

Data Nazwa
2022-12-21 - 16/2023 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect
2023-12-18 - 15/2023 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect
2023-11-10 - 14/2023 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2023 roku
2023-08-11 - 13/2023 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2023 roku
2023-07-13 - 12/2023 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 13 lipca 2023 roku.
2023-06-30 - 11/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. odbyte w dniu 29 czerwca 2023 roku
2023-06-14 - 10/2023 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Netwise S.A. obejmujące m.in. wyniki oceny dokumentów rocznych Spółki.
2023-06-02 - 9/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku
2023-05-17 - 8/2023 Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2023 roku, po wznowieniu obrad w dniu 17 maja 2023 roku
2023-05-12 - 7/2023 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2023 roku
2023-04-18 - 6/2023 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A.
2023-04-18 - 5/2023 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2023 roku
2023-04-06 - 4/2023 Korekta raportu rocznego Netwise S.A. za rok 2022
2023-03-23 - 3/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 18 kwietnia 2023 roku
2023-03-20 - 2/2023 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2022
2023-01-31 - 1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku przez Netwise S.A.

2023 - ESPI

Data Nazwa
2023-07-20 - 17/2023 Złożenie przez Spółkę wniosku o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect
2023-07-13 - 16/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 13 lipca 2023 roku.
2023-07-11 - 15/2023 Zawiadomienie o osiągnięciu 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez strony porozumienia akcjonariuszy
2023-07-11 - 14/2023 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
2023-06-30 - 13/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku.
2023-06-15 - 12/2023 Zmiana treści porozumienia akcjonariuszy dotyczącego m.in. nabywania akcji Spółki. Podjęcie działań zmierzających do ogłoszenia przymusowego wykupu Akcji Spółki.
2023-06-15 - 11/2023 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
2023-05-17 - 10/2023 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce ATTELI sp. z o.o. z podmiotem powiązanym z członkiem Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej Spółki
2023-05-17 - 9/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. rozpoczętym w dniu 18 kwietnia 2023 roku a zakończonym w dniu 17 maja 2023 roku
2023-04-13 - 8/2023 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
2023-04-05 - 7/2023 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
2023-03-15 - 6/2023 Zakończenie zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netwise S.A.
2023-02-24 - 5/2023 Stanowisko Zarządu Netwise S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
2023-01-17 - 4/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki NETWISE S.A.
2023-01-17 - 3/2023 Zawarcie przez Netwise S.A. porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania
2023-01-13 - 2/2023 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
2023-01-05 - 1/2023 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.

2022 - EBI

Data Nazwa
2022-11-10 - 10/2022 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2022 roku
2022-08-11 - 09/2022 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2022 roku
2022-07-18 - 08/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 18 lipca 2022 roku
2022-07-18 - 07/2022 Powołanie wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Netwise S.A. na kolejną kadencję
2022-06-20 - 06/2022 Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 18 lipca 2022 r.
2022-06-01 - 05/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
2022-05-12 - 04/2022 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2022 roku
2022-03-22 - 03/2022 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2021
2022-03-11 - 02/2022 Sprostowanie do raportu nr 1/2022 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
2022-01-17 - 01/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Netwise S.A.

2022 - ESPI

Data Nazwa
2022-12-30 - 22/2022 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
2022-12-23 - 21/2022 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
2022-12-19 - 20/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
2022-12-16 - 19/2022 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
2022-12-09 - 18/2022 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
2022-12-07 - 17/2022 Nabycie akcji własnych w związku z zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych
2022-12-02 - 16/2022 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
2022-11-25 - 15/2022 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
2022-11-18 - 14/2022 Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
2022-11-16 - 13/2022 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych
2022-11-14 - 12/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
2022-10-07 - 11/2022 Skup akcji własnych Netwise S.A.
2022-10-01 - 10/2022 Skup akcji własnych Netwise S.A.
2022-09-24 - 09/2022 Skup akcji własnych Netwise S.A.
2022-09-16 - 08/2022 Skup akcji własnych Netwise S.A.
2022-09-09 - 07/2022 Skup akcji własnych Netwise S.A.
2022-09-02 - 06/2022 Skup akcji własnych Netwise S.A.
2022-08-26 - 05/2022 Skup akcji własnych Netwise S.A.
2022-08-19 - 04/2022 Skup akcji własnych Netwise S.A.
2022-08-16 - 03/2022 Rozpoczęcie skupu akcji własnych - Regulamin Skupu Akcji Własnych
2022-07-18 - 02/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 18 lipca 2022 roku
2022-07-08 - 01/2022 Zawiadomienie o transakcji na akcjach w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

2021 - EBI

Data Nazwa
2021-12-01 - 13/2021 Powołanie Członka Zarządu Netwise S.A.
2021-12-01 - 12/2021 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Netwise S.A.
2021-11-10 - 11/2021 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2021 roku
2021-10-21 - 10/2021 Rejestracja zmian statutu Netwise S.A.
2021-08-12 - 09/2021 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2021 roku
2021-06-28 - 08/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. odbyte w dniu 28 czerwca 2021 roku
2021-06-28 - 07/2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Netwise S.A.
2021-06-28 - 06/2021 Uchwała ZWZ Netwise S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
2021-06-01 - 05/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 28 czerwca 2021 roku
2021-06-01 - 04/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Netwise S.A.
2021-05-13 - 03/2021 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2021 roku
2021-03-18 - 02/2021 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2020
2021-01-07 - 01/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku Netwise S.A.

2021 - ESPI

Data Nazwa
2021-12-14 - 08/2021 Informacja na temat podpisania Umowy ramowej z Pepco Poland Sp. z o.o.
2021-12-02 - 07/2021 Sprostowanie do raportu nr 5/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach
2021-12-02 - 06/2021 Powiadomienie o transakcji na akcjach
2021-12-02 - 05/2021 Powiadomienie o transakcji na akcjach
2021-12-02 - 04/2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – Barbara Skałbania
2021-12-02 - 03/2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Jakub Skałbania
2021-06-28 - 02/2021 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 28 czerwca 2021
2021-05-10 - 01/2021 Rekomendacja Zarządu Spółki Netwise S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020

2020 - EBI

Data Nazwa
2020-11-12 - 10/2020 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2020 roku
2020-09-16 - 09/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku
2020-08-31 - 08/2020 Powołanie Zarządu Netwise S.A. na nową kadencję
2020-08-13 - 07/2020 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2020 roku
2020-08-11 - 06/2020 Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 16 września 2020 roku
2020-07-31 - 05/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku
2020-05-14 - 04/2020 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2020 roku
2020-03-18 - 03/2020 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2019
2020-01-29 - 02/2020 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise S.A.
2020-01-27 - 01/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku Netwise S.A.

2020 - ESPI

Data Nazwa
2020-09-16 - 7/2020 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku
2020-07-20 - 6/2020 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – SEKA S.A.
2020-07-17 - 5/2020 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – Barbara Skałbania
2020-07-17 - 4/2020 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – Netwise Europe Sp. z o.o.
2020-07-17 - 3/2020 Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2020-06-18 - 2/2020 Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Netwise S.A.
2020-02-20 - 1/2020 Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2019 - EBI

Data Nazwa
2019-11-14 – 10/2019 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2019 roku
2019-08-14 – 09/2019 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2019 roku
2019-06-19 - 08/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2019-06-19 - 07/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
2019-06-19 - 06/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2019-05-15 - 05/2019 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2019 roku
2019-05-13 - 04/2019 Rejestracja zmian statutu
2019-05-08 - 03/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 19 czerwca 2019 roku
2019-03-21 - 02/2019 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2018 Netwise S.A.
2019-01-29 - 01/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Netwise S.A.

2019 - ESPI

Data Nazwa
2019-08-19 - 4/2019 Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z PARP w ramach konkursu GO TO BRAND
2019-06-19 - 3/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
2019-04-16 - 1/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2018 - EBI

Data Nazwa
2018-11-14 - 11/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2018 roku
2018-10-01 - 10/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 1 października 2018 roku
2018-08-29 - 9/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 1 października 2018 roku
2018-08-14 - 8/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2018 roku Netwise S.A.
2018-06-27 - 7/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Netwise S.A.
2018-06-27 - 6/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku
2018-05-29 - 5/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku
2018-05-15 - 4/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2018 roku Netwise S.A.
2018-03-21 - 3/2018 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2017 Netwise S.A.
2018-02-16 - 2/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise S.A.
2018-01-30 - 1/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Netwise S.A.

2018 - ESPI

Data Nazwa
2018-12-12 - 15/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Barbara Skałbania
2018-12-12 - 14/2018 Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-12-12 - 13/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Jakub Skałbania
2018-12-12 - 12/2018 Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-10-01 - 11/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 1 października 2018 roku
2018-10-01 - 10/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Seka S.A.
2018-08-29 - 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 1 października 2018 roku
2018-06-27 - 7/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku
2018-04-27 - 5/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Piotr Kawecki
2018-04-27 - 4/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Jakub Skałbania
2018-04-26 - 3/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Netwise S.A. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-04-26 - 2/2018 Nabycie prawa ochronnego na znak towarowy
2018-04-24 - 1/2018 Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Netwise S.A.

2017 - EBI

Data Nazwa
2017-11-14 – 18/2017 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2017 roku
2017-10-16 – 17/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Netwise S.A.
2017-10-16 – 16/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 16 października 2017 roku
2017-09-14 – 15/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających powyżej 50% akcji w kapitale zakładowym
2017-09-06 – 14/2017 Zmiany w składzie Zarządu
2017-09-04 – 13/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2017-08-14 – 12/2017 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2017 roku
2017-07-07 – 11/2017 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – uzupełnienie
2017-07-03 – 10/2017 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
2017-07-03 – 9/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-02 – 8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku
2017-06-01 – 7/2017 Uzupełnienie raportu nr 6/2017 - Raport roczny Netwise S.A. za rok 2016
2017-05-31 – 6/2017 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2016
2017-05-26 – 5/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
2017-05-15 – 4/2017 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2017 roku
2017-05-10 – 3/2017 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego
2017-02-14 – 2/2017 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2016 roku
2017-01-31 – 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2017 - ESPI

Data Nazwa
2017-10-16 – 8/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 16 października 2017 roku
2017-09-14 – 6/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających powyżej 50% akcji w kapitale zakładowym
2017-09-06 – 5/2017 Zmiany w składzie Zarządu
2017-08-31 – 4/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2017-07-03 – 2/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

2016 - EBI

Data Nazwa
2016-11-14 – 10/2016 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2016 roku
2016-08-12 – 9/2016 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2016 roku
2016-06-15 – 8/2016 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2016-06-15 – 7/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku
2016-05-25 – 6/2016 Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej
2016-05-18 – 5/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 14 czerwca 2016 roku
2016-05-13 – 4/2016 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2016 roku
2016-04-29 – 3/2016 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2015
2016-02-15 – 2/2016 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2015 roku
2016-01-29 – 1/2016 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

2016 - ESPI

Data Nazwa
2016-07-15 – 3/2016 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2016-06-15 – 2/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku

2015 - EBI

Data Nazwa
2015-11-13 – 17/2015 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2015 roku
2015-09-09 – 16/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 8 września 2015 roku
2015-08-14 – 15/2015 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2015 roku
2015-08-13 – 14/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 8 września 2015 roku
2015-07-17 – 13/2015 Zawarcie umowy kredytowej
2015-07-03 – 12/2015 Powołanie Prezesa Zarządu
2015-07-01 – 11/2015 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2015-07-01 – 10/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku
2015-06-17 – 09/2015 Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Netwise S.A.
2015-06-10 – 08/2015 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2014
2015-06-08 – 07/2015 Korekta raportu bieżącego nr 1/2015
2015-06-03 – 06/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-02 – 05/2015 Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję
2015-05-27 – 04/2015 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-05-15 – 03/2015 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2015 roku
2015-02-13 – 02/2015 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-01-30 – 01/2015 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

2015 - ESPI

Data Nazwa
2015-09-09 – 04/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 8 września 2015 roku
2015-07-01 – 02/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

2014 - EBI

Data Nazwa
2014-11-14 – 14/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2014 roku
2014-08-14 – 13/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2014 roku
2014-06-23 – 12/2014 Zmiana adresu siedziby Spółki
2014-05-15 – 11/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2014 roku
2014-04-18 – 10/2014 Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A.
2014-04-01 – 09/2014 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2014-03-31 – 08/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014
2014-03-31 – 07/2014 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
2014-03-05 – 06/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 31 marca 2014 roku
2014-03-03 – 05/2014 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2013
2014-02-28 – 04/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2013 roku – korekta (raport nr 17/2013)
2014-02-14 – 03/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2013 roku Netwise S.A.
2014-01-31 – 02/2014 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2014
2014-01-24 – 01/2014 Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.

2014 - ESPI

Data Nazwa
2014-04-18 – 04/2014 Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A.
2014-03-31 – 03/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014 roku
2014-02-11 – 01/2014 Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.

2013 - EBI

Data Nazwa
2013-12-23 – 20/2013 Zmiany w Radzie Nadzorczej Netwise S.A.
2013-12-06 – 19/2013 Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.
2013-11-28 – 18/2013 Zmiany w Zarządzie Netwise S.A.
2013-11-14 – 17/2013 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2013 roku
2013-08-14 – 16/2013 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2013 roku
2013-07-24 – 15/2013 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2013-07-24 – 14/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 23 lipca 2013
2013-06-27 – 13/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 23 lipca 2013 roku
2013-06-20 – 12/2013 Raport bieżący spółki Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie nr 12/2013
2013-05-28 – 11/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 27 maja 2013
2013-05-28 – 10/2013 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
2013-05-15 – 09/2013 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku
2013-04-29 – 08/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 maja 2013 roku
2013-04-25 – 07/2013 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2012
2013-04-19 – 06/2013 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013
2013-04-05 – 05/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji Netwise S.A.
2013-03-21 – 04/2013 Wprowadzenie akcji serii A oraz B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2013-03-18 – 03/2013 Realizacja znaczącego projektu
2013-03-01 – 02/2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu na rynku NewConnect
2013-03-2013 – 01/2013 Uzyskanie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji – EBI

2013 - ESPI

Data Nazwa
2013-12-05 – 06/2013 Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.
2013-07-24 – 05/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 23 lipca 2013 roku
2013-05-29 – 03/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 27 maja 2013 roku
2013-04-04 – 01/2013 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Netwise S.A. (2008 - 2023)