netwise netwise

Partner Relationship Management (PRM)

netwise

Partner Relationship Management (PRM)

Poświęcasz swój czas, wysiłek i pieniądze na budowanie sieci partnerskiej. Masz kilka kanałów sprzedaży, przedstawicieli handlowych i niezależnych partnerów na całym świecie. Teraz pytanie brzmi – skąd wiesz, czego potrzebują Twoi partnerzy, aby się rozwijać?

netwise

Funkcjonalności PRM

netwise

Widok 360 Partnera / POS

Kompleksowy widok punktów sprzedaży, partnerów i wskaźników oraz historię akcji

netwise

Wizyty i audyty partnerów

Planuj i przeprowadzaj wizyty na miejscu, przygotuj raporty i audyty Twórz plany wizyt "tajemniczych klientów"

netwise

Narzędzia komunikacji wewnętrznej

Zautomatyzuj komunikację z punktami sprzedaży, partnerami i pracownikami Zarządzaj działaniami i interakcjami

netwise

Zarządzanie potencjałem partnera

Analizuj potencjał na podstawie audytów, punktacji i kluczowych wskaźników Zaplanuj i koordynuj następne najlepsze działania

netwise

Zarządzanie celami i KPI

Monitoruj kluczowe wskaźniki wydajności partnerów, a także cele całej sieci sprzedaży

netwise

Narzędzia badawcze

Badaj potrzeby rynku i analizuj kompetencje pracowników i partnerów

netwise

Konkursy sprzedażowe

Twórz i zarządzaj konkursami sprzedażowymi dla partnerów

netwise

Baza wiedzy i dokumentów

Baza wiedzy aktualnych i archiwalnych dokumentów dotyczących partnerów

netwise

Obsługa partnerów

Wdrażaj procesy w sieci sprzedaży (m.in. modyfikuj dane, warunki współpracy, planowane szkolenia). Zautomatyzuj obsługę spraw

netwise

Raportowanie

Analizuj efektywność sieci i zaplecza Pulpity zarządzania i operacji Pełna integracja z Power BI

netwise

Portale dla partnerów i pracowników

Portale samoobsługowe dla pracowników i partnerów sieci sprzedaży Automatyzacja procesów i komunikacji

netwise

Integracje z zewnętrznymi systemami

Integracja z innymi systemami wykorzystywanymi przez pracowników sieci sprzedaży i zaplecza

Obszary biznesowe, które pokrywa Netwise PRM

Rozwój sieci sprzedaży

 • Identify POS potential
 • Zidentyfikuj potencjał POS
 • Usprawnij operacje POS
 • Monitoruj wskaźniki KPI

Rozwój partnerów

 • Szybko identyfikuj i oceniaj potencjalnych partnerów oraz rozwijaj produktywne relacje
 • Zarządzaj procesami rozwoju i weryfikacji partnerów

Dedykowane portale partnerskie i pracownicze

 • Lepsza komunikacja między pracownikami a zapleczem
 • Ulepszone interakcje z zarządzaniem siecią sprzedaży

Zarządzanie placówkami

 • Buduj i utrzymuj relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi sieciami sprzedaży
 • Motywuj i wspieraj sprzedawców
 • Popraw jakość oferowanych usług
 • Spójnie analizuj efektywność kanału sprzedaży

Wszystkie prawa zastrzeżone © Netwise S.A. (2018)