netwise netwise

Relacje inwestorskie

Organy spółki Netwise S.A.

Zarząd

Wojciech Sobczak

CEO, Prezes zarządu

Jakub Skałbania

Chief Growth Officer, Członek zarządu

Rada nadzorcza

Marek Skałbania – Przewodniczący rady nadzorczej

Lidia Brzozowska – Członek rady nadzorczej

Dominik Herberholz – Członek rady nadzorczej

prof. dr hab Barbara Skałbania – Członek rady nadzorczej

Marta Zgodzińska – Członek rady nadzorczej

Animator
Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
Osoba odpowiedzialna za IR

Wojciech Sobczakwojciech.sobczak@netwise.pl

Dokumenty korporacyjne Netwise S.A.

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Jakub Skałbania
  - bezpośrednio 657 000 64,53% 657 000 64,53%
  - pośrednio, przez posiadanie 58,33% udziałów w Netwise International Sp. z o.o. 289 500 28,43% 289 500 28,43%
Netwise S.A. (akcje własne) 11 068 1,09% 11 068 1,09%
Pozostali (Free Float) 60 561 5,95% 60 561 5,95%
RAZEM 1 018 129 100% 1 018 129 100%

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Netwise S.A. (2008 - 2023)