netwise netwise

Relacje inwestorskie

Organy spółki Netwise S.A.

Zarząd

Wojciech Sobczak

CEO, Prezes zarządu

Jakub Skałbania

Chief Growth Officer, Członek zarządu

Rada nadzorcza

Marek Skałbania – Przewodniczący rady nadzorczej

Lidia Brzozowska – Członek rady nadzorczej

Dominik Herberholz – Członek rady nadzorczej

prof. dr hab Barbara Skałbania – Członek rady nadzorczej

Marta Zgodzińska – Członek rady nadzorczej

Animator
Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
Osoba odpowiedzialna za IR

Wojciech Sobczakwojciech.sobczak@netwise.pl

Dokumenty korporacyjne Netwise S.A.

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Jakub Skałbania % %
- bezpośrednio 651 016 63,94% 651 016 63,94%
- pośrednio, przez Netwise International Sp. z o.o. 289 500 28,43% 289 500 28,43%
Pozostali (Free Float) 77 613 7,63% 77 613 7,63%
RAZEM 1 018 129 100% 1 018 129 100%

Wszystkie prawa zastrzeżone © Netwise S.A. (2018)