netwise netwise

Relacje inwestorskie

Organy spółki Netwise S.A.

Zarząd

Wojciech Sobczak

Chief Executive Officer,
Prezes zarządu

Jakub Skałbania

Chief Growth Officer,
Członek zarządu

Rada nadzorcza

Marek Skałbania – Przewodniczący rady nadzorczej

Lidia Skałbania – Członek rady nadzorczej

Dominik Herberholz – Członek rady nadzorczej

prof. dr hab Barbara Skałbania – Członek rady nadzorczej

Marta Zgodzińska – Członek rady nadzorczej

Animator
Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
Osoba odpowiedzialna za IR

Wojciech Sobczakwojciech.sobczak@netwise.pl

Dokumenty korporacyjne Netwise S.A.

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY 1 018 129 100% 1 007 061 98,91%
    - Jakub Skałbania
    (bezpośrednio)
657 000 64,53% 657 000 64,53%
    - Netwise International sp. z o. o.
    (w której Jakub Skałbania posiada 58,33% udziałów)
350 061 34,38% 350 061 34,38%
    - Netwise S.A.
    (akcje własne)
11 068 1,09% 11 068 Netwise S.A. nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych
RAZEM 1 018 129 100% 1 018 129 100%

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Netwise S.A. (2008 - 2023)