Jak pracować z z segmentami i listami marketingowymi w Dynamics 365 Marketing

10.12.2019

Aplikacje Dynamics 365 pozwalają na tworzenie zarówno statycznych jak i dynamicznych list marketingowych. Jest to już standard narzędzi klasy marketing automation. Jeśli jesteś profesjonalistą w dziedzinie marketingu, prawdopodobnie chciałbyś tworzyć kampanie marketingowe oparte na segmentach. Microsoft nie pozostawia Ciebie bez takiej możliwości!

Do takich zadań wykorzystasz Dynamics 365 Marketing z oddzielną funkcją zwaną segmentami marketingowymi.

 

Czym różnią się listy statyczne, listy dynamiczne i segmenty?

 

Supported operationStatic segmentDynamic segmentStatic marketing listDynamic marketing list
Use in customer journeyYesYesSubscription list onlyNo
Use in campaign/quick campaignNoNoYesYes
Include in segmentYesYesYesNo
Show on subscription centerNoNoSubscription onlyNo
Query interaction records from the marketing-insights servicesNoYesNo No
Go live to activateYesYesNoNo
Runs on the marketing-insights servicesYesYesNo No
Add/remove a contact while viewing the contact recordYesNoYesNo
Contacts onlyContacts onlyContacts, leads or accountsContacts, leads or accounts

Segmentacja?

Po pierwsze wyjaśnijmy podstawowe pojęcia, czym jest segment? Jest to grupa ludzi/profili klientów o jednej lub wielu wspólnych cechach.

 

“…Większość firm przeszła od marketingu niezróżnicowanego do docelowego, w którym kierują swoje działania do starannie wybranych podrynków lub nawet indywidualnych konsumentów..”
– Principles of Marketing, Philip Kotler and Gary Armstrong, 2009

 

Dzięki systemom marketing automation, tworzysz segmenty w ramach profili swoich potencjalnych klientów, dzieląc swoich odbiorców na grupy w oparciu o różne kryteria, takie jak zainteresowanie produktem, punktacja lub frekwencja na wydarzeniu.Digital marketerzy tworzą segmenty odbiorców jako kluczową część ukierunkowanej strategii marketingowej.

Stosowanie segmentacji pomaga zwiększyć zaangażowanie klientów w komunikację z marką, zbudować lojalność wobec marki, zwiększyć wskaźnik otwieralności i klikalności poczty elektronicznej oraz po prostu uczynić e-mail marketing bardziej dostosowanym do oczekiwań danego klienta.

 

Segmentacja w Dynamics 365 Marketing

Tworzenie segmentów w środowisku Dynamics 365 wymaga posiadania aplikacji Dynamics 365 Marketing.

Pracując na segmentach masz dostęp do większej ilości danych z systemu –  bazując na segmentach stworzysz listę klientów którzy: zarejestrowali się na ostatnie wydarzenie, otworzyły konkretne zaproszenie a dodatkowo odwiedziły stronę internetową produktu X. Informacje te nie są dostępne dla list marketingowych.

 

netwise

 

Ponieważ Customer Journey – moduł do tworzenia zautomatyzowanych ścieżek klienta opiera się na segmentacji, w Dynamics 365 Marketing znajdziesz osobną zakładkę „Segmenty”. To tutaj utworzysz segment, bazujący na dowolnych warunkach:

 • Demograficznych
 • Firmograficznych
 • Behawioralnych
 • Statycznych
 • Combined audiences – łącząc lub wyłączając dowolne segmenty

Są to przykładowe podejścia do segmentacji, oczywiście możesz tworzyć segmenty określając własne warunki.

 

Według jakich kryteriów możesz segmentować bazę klientów?

 • Wizyty na stronie internetowej
 • Branża
 • Kliknięcia w mailingach
 • Stanowisko
 • Zainteresowanie produktem
 • Informacje z pól dodatkowych
 • Typ organizacji
 • Otwarcia mailingów
 • Subskrypcje
 • Przesłane formularze
 • Odpowiedzi w ankietach
 • Kliknięcia w dowolny link

Masz więcej pytań o Dynamics 365 Marketing?

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach i wdrożeniu Dynamics 365 Marketing.

Listy marketingowe w Dynamics 365 Marketing?

Wykorzystywać listy statyczne możesz w sytuacji kiedy nie chcesz aby lista była automatycznie aktualizowana, bo potrzebujesz informacji o aktywności na wydarzeniu albo z konkretnego webinarium. Pamiętaj, że nie oznacza to, że nie możesz dodawać lub usuwać członków takiej listy – zrobisz to ręcznie. Rekordy na liście statycznej nie zmieniają się, chyba, że aktualizujesz je ręcznie.

W Dynamics 365 Marketing statyczne listy marketingowe są także wykorzystywane do tworzenia list subskrypcyjnych, umożliwiających kontaktom zapisanie się na listy mailingowe, takie jak newslettery.

Listy dynamiczne mogą być używane, gdy istnieje potrzeba dynamicznej, automatycznej aktualizacji listy członków, w oparciu o ustalone kryteria. Przykładowo, jeżeli chcesz uruchomić kampanię dla klientów z określonego miasta.

netwise

Aby lepiej dopasować swoją komunikację i ofertę do bazy klientów, dobrze jest przeanalizować, w jaki sposób cechy i preferencje każdej osoby wpływają na jej intencje zakupowe a także stosunek do naszej marki. Funkcjonalność segmentacji marketingowej pomaga definiować idealną grupę docelową a następnie powiązać ją z najbardziej atrakcyjnym przekazem dla tego segmentu.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Netwise S.A. (2018)