Dynamics 365 Online vs Dynamics 365 On-Premise – szczegółowe porównanie

10.03.2022

Microsoft Dynamics 365 Online (chmura publiczna):

Hostowanie oprogramowania w chmurze oznacza, że wszystko, od samego programu po dane, jest przechowywane online na serwerach Microsoft. Tym samym Microsoft jest odpowiedzialny za utrzymanie całej infrastruktury oprogramowania i obejmuje to zarządzanie środkami bezpieczeństwa, wydawanie aktualizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych.

netwise netwise

Dla wdrożeń w UE dane są przechowywane w centrach danych Microsoft zlokalizowanych na terenie UE. Nie ma możliwości bezpośredniego zablokowania, możliwości łączenia użytkowników będących w lokalizacji spoza UE. Informacje o zabezpieczeniach są dostępne pod niniejszymi linkami:
Dynamics 365 for Sales GDPR White Paper
D365 Scurity and Compliance Guide

Microsoft Dynamics 365 On-premise (infrastruktura Klienta lub chmura prywatna):

To podejście umożliwia użytkownikom hostowanie oprogramowania Dynamics 365 na własnych serwerach w chmurze lub na lokalnych serwerach. Tym samym firma korzystająca z rozwiązania aamodzielnie przechowuje i odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich swoich danych we własnym zakresie; cała komunikacja z chmurą jest wyłączona, a za utrzymanie i konserwację oprogramowania jest po stronie użytkującego.

Podsumowanie różnic między Dynamics 365 Online i Dynamics 365 On-Premise:

Obszar CRM Online CRM On-premise
Infrastruktura i utrzymanie Koszt infrastruktury jest zawarty w kosztach licencji Dynamics 365.

Dodatkowe koszty infrastruktury mogą pojawić się, gdy wymagany jest zakup dodatkowej infrastruktury Azure celem instalacji komponentów integracyjnych.

Za utrzymanie i aktualizację infrastruktury odpowiada Microsoft.

Koszt infrastruktury jest po stronie użytkującego licencje

Konieczność rozszerzenia może wynikać z potrzeby zwiększenia wydajności serwerów ora zwiększenia przestrzeni dyskowej.

Przechowywanie danych Pojemność ograniczona do ilości zakupionej usługi wynikającej z ilości zakupionych licencji oraz domyślnej przestrzeni dyskowej.

Dodatkowe koszty przechowywania danych mogą pojawić się gdy została przekroczona dostępna przestrzeń dyskowa wynikająca z ilości posiadanych licencji oraz przestrzeni dostępnej domyślnie.

Pojemność ograniczona do ilości pamięci dostępnej na serwerze.

 

Dostępność głównych funkcjonalności Dynamics 365 Tak Tak
Rozszerzalność Dynamics 365 Każdy kod zaimplementowany w sposób wspierany będzie działał zarówno w online, jak i w on-premise. Dostosowania zaimplementowane dla wersji on-premise mogą zostać przeniesione do on-line. Każdy kod zaimplementowany w sposób wspierany będzie działał zarówno w online, jak i w on-premise.
Bezpośredni dostęp do serwera Nie Tak
Dostęp mobilny Tak Tak, jeśli środowisko zewnętrzne jest skierowane przez ADFS
Nowe rozszerzenia platformy zwiększające efektywność pracy użytkowników Natywna i łatwiejsza integracja z nowymi rozwiązaniami dostarczanymi przez Microsoft, lub które są już częścią platformy i mogą być dostępne w cenie licencji np.:

  • PowerApps i Flow – narzędzie do tworzenia aplikacji typu „przeciągnij i upuść”, które są wykorzystywane do tworzenia rozwiązań mobilnych oraz rozszerzających funkcjonalności Dynamics 365 poprzez mniejsze nakłady na development
  • Wirtualne encje     
  • Data Verse       
  •  Relationship Insights – wykorzystujące uczenie maszynowe·      
  • Dynamics Portals·       
  • Voice of the Customer surveys       
  • Gamification
Wymaga dodatkowych nakładów na integrację oraz zakup licencji do nowych rozwiązań, które są dostępne tylko na online
Synchronizacja z Office 365 CRM for Outlook, Email Router, Server-side Synchronization (jeśli jest używany Exchange Online/O365) CRM for Outlook, Email Router, Server-side Synchronization (jeśli jest używany Exchange on premise)
Możliwości integracji danych Opcje integracji są podobne w online i on-premise.

Wydajność integracji może być potencjalnie niższa niż w on-premise.

Wydajność integracji online można poprawić, optymalizując integrację, używając interfejsu API do ładowania zbiorczego lub zmniejszając opóźnienie w chmurze, uruchamiając integrację komponentów z serwera Microsoft Azure

Opcje integracji są podobne w online i on-premise.

Bardzo duża integracja danych jest zazwyczaj szybsza w CRM on-premise, jeśli serwer integracyjny jest blisko serwera Dynamics 365, ponieważ opóźnienie jest bardzo niskie.

Aktualizacje platformy Dynamics 365 Są realizowane częściej.

Użytkownicy online będą zawsze otrzymywać najnowsze funkcje, poprawki i aktualizacje na długo przed ich zastosowaniem w wersjach on-premise, jeśli w ogóle zostaną udostępnione w trybie on-premise.

Dwa wydania rocznie. Funkcjonalność wersji wiosennej dostępna wyłącznie w CRM Online, więc nowa funkcjonalność jest dostępna online w pierwszej kolejności.

Aktualizacje są konieczne. Mogą być w czasie zaplanowane ale nie ma możliwości ich zastopowania

Są realizowane rzadziej.

Jesienne wydanie wydane zarówno dla online, jak i on-premise, może zawierać funkcjonalność wydaną w wersji wiosennej.

O aktualizacji decyduje użytkujący licencje. Nie ma koniczności realizacji aktualizacji.

Migracja Klienci Online mogą w dowolnym momencie przeprowadzić migrację do środowiska on-premise. Baza danych SQL jest udostępniana przez Microsoft w zaplanowanym czasie, która może zostać zaimportowana do wdrożenia na on-premise Klienci on-premise mogą migrować do CRM Online. Natomiast bazy danych nie można jednak przenieść do centrum danych Microsoft, więc wymagana jest migracja danych, która jest dodatkowym kosztem.
Raportowanie poprzez SSRS FetchXML lub T-SQL z lokalnie replikowanego serwera raportowania FetchXML albo T-SQL
Raportowanie poprzez Power BI Jest Wymaga wystawienia Data Gateway umożliwiającego odpytywanie i dostęp do danych dla Power BI, który jest on-line

Wszystkie prawa zastrzeżone © Netwise S.A. (2018)