Hosting CRM / CRM Online

Hosting systemu CRM

Netwise był pierwszym integratorem CRM w Polsce, który w 2009 roku uruchomił własne Centrum Danych i zaoferował Klientom system Microsoft Dynamics CRM w modelu hostowanym (Software-as-a-Service), za miesięczną opłatą, bez kosztów licencji i sprzętu. Nasze Centrum Danych posiada pełną infrastrukturę bezpieczeństwa, ochrony i zapewnienie dostępności (np. poprzez zasilanie z różnych źródeł) oraz certyfikację ISO/IEC 27001:2005 i ISO 9001:2008. Od kilku lat wiemy, że hosting aplikacji biznesowych i wykorzystanie chmury prywatnej (private cloud) to ważny element strategii biznesowej i kosztowej naszych Klientów. Dlatego poza normalnymi modelami wdrożenia oferujemy też wdrożenia rozliczane jako wydatki Opex, płatności uiszczane w miesięcznych opłatach subskrypcyjnych.

CRM w chmurze – CRM Online

Netwise jako pierwszy wdrożył w Polsce 2 największe projekty CRM w oparciu o Microsoft CRM Online i Microsoft Azure. Nasi Klienci z branży finansowej i telekomunikacyjnej skorzystali z chmury publicznej Microsoft, a miesięcznie używa CRM Online kilkuset użytkowników. Oferujemy zarówno wdrożenia systemów CRM w infrastrukturze Klienta (Dynamics CRM On-premise), jak i wdrożenia w chmurze prywatnej (Dynamics CRM hostowany) i w chmurze publicznej (Dynamics CRM Online).