śRODO – cykl wpisów na blogu Netwise

Sierpień w Netwise to miesiąc bezpiecznych danych osobowych

śRODO – cykl wpisów tematycznych zadebiutował na naszym blogu.  W każdym tygodniu sierpnia zajmiemy się innym zagadnieniem związanym z ochroną informacji personalnych. Seria artykułów ma na celu wsparcie organizacji, które przygotowują się na wejście w życie przepisów zaostrzających ochronę danych osobowych. Rozporządzenie o Ochronie danych osobowych – RODO (GDPR) – zacznie obowiązywać w maju 2018 roku, zostało więc niewiele czasu na przygotowania.

Specjalnie na cele cyklu, poprosiliśmy także o wypowiedzi naszych ekspertów. Co tydzień będą się dzielić swoją wiedzą biznesową, nabytą dzięki pracy z klientami Netwise. Przybliżą perspektywę przygotowań do RODO nie tylko z perspektywy organizacji, ale też klientów.

śRODO – nowy cykl wpisów na blogu Netwise przygotuj się do RODO

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w kontekście RODO? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Telefon
Treść wiadomości
Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest NETWISE S.A., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, kontakt@netwise.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.