Sales Channel Performance Management Netwise

Sales Channel Performance Management

Wykonywanie i monitorowanie działań podnoszących efektywność i potencjał sprzedaży stanowi wyzwanie dla Twojej firmy?

Chcesz sprawniej pozyskiwać wartościowych partnerów do realizacji wyników sprzedaży?

 

Sales Channel Performance Management (POS Management) to wsparcie dla firm, które chcą efektywnie zarządzać zarówno własnymi jak i partnerskimi sieciami sprzedaży. Rozwiązanie odpowiada na potrzeby każdego modelu sieci sprzedaży. Wspiera organizacje szczególnie w obszarach tworzenia własnych punktów oraz partnerskich, zarządzania punktami sprzedaży i rozwoju sieci. 

Netwise logo

Wybrane moduły SCPM

Widok 360 placówki, partnera

Informacje o punktach sprzedaży, partnerach i wskaźnikach

Historia współpracy i realizowanych działań

Realizacja wizyt, audytów

Planowanie i przeprowadzanie wizyt

Raporty z wizyt i audytów

Interakcje Komunikacja

Automatyzacja komunikacji z punktami sprzedaży, partnerami i pracownikami sieci

Prowadzenie działań i interakcji 

Zarządzanie potencjałem

Analiza potencjału na podstawie audytów, scoringu, wskaźników

Planowanie i koordynowanie działań „Next Best Action”

Wskaźniki Zarządzanie celami

Monitorowanie poziomów realizacji wskaźników KPI

Monitorowanie celów sieci oraz back office

Ankiety

Badanie potrzeb i ocena kompetencji pracowników

Ocena stanu punktów i placówek

Konkursy Grywalizacja

Baza informacji o konkursach

Proces autoryzacji i rozliczania konkursów

Baza wiedzy, dokumentów

Repozytorium wzorów dokumentów

Baza aktualnych oraz archiwalnych dokumentów

Obsługa wniosków, spraw

Realizacja procesów dla sieci sprzedaży (np.: zmiana danych, autoryzacja, warunki współpracy, planowanie szkoleń)

Automatyczna obsługa spraw

Raportowanie

Analiza efektywności sieci i back office

Dashboardy zarządcze i operacyjne 

Integracja z Power BI

Portal dla pracowników, partnerów

Selfcare dla pracowników i partnerów sieci sprzedaży

Automatyzacja komunikacji i procesów

Integracja z innymi systemami

Integracja z innymi systemami obsługiwanymi przez pracowników back office / sieci sprzedaży

Potencjalne systemy do integracji: ERP, CRM, Billing, SB, BPMS

Charakterystyka systemu

SCPM to narzędzie dedykowane dla managerów i pracowników odpowiadających za procesy rozwoju, zarządzania i wsparcia sieci sprzedaży (POS management) zarówno w modelu partnerskim oraz opartym na własnych oddziałach sprzedaży. W zależności od modułów i potrzeb organizacji SCPM wykorzystuje platformę Office 365 oraz Microsoft Azure. Jest to rozwiązanie dostępne zarówno w wersji chmurowej (online) oraz w wersji on-premise, (instalowanej na infrastrukturze Państwa organizacji).

Sales Channel Performance Management wspiera organizację w takich obszarach jak:

Zarządzanie siecią (POS Management)

 • budowanie i utrzymywanie relacji z pracownikami sieci własnych i franczyzowych
 • motywacja i wsparcie pracowników zatrudnionych w punktach sprzedaży
 • podniesienie jakości usług oferowanych klientom sieci
 • spójny obraz współpracy oraz bieżące informacje na temat jej efektywności

Rozwój własnej i partnerskiej sieci sprzedaży

 • identyfikacja potencjału placówek
 • wprowadzenie usprawnień w działaniach punktów sprzedaży
 • bieżące monitorowanie wskaźników przez pracowników placówek i osoby zarządzające siecią
 • dedykowany portal dla pracowników sieci: 
  • sprawna komunikacja na linii pracownik – back office 
  • szybkie reagowanie na potrzeby i zgłoszenia kierowane do osób nadzorujących sieć

Pozyskanie i wdrożenie Partnerów

 • krótszy czas pozyskania wartościowych partnerów, ocena ich możliwości i identyfikacja potencjału
 • włączenie komórek back office w proces weryfikacji i ustalania warunków
 • ocena rzetelności potencjalnych partnerów
 • przygotowanie partnerów do podjęcia współpracy, system wskazuje kolejne etapy procesu wdrożenia

Korzyści z wdrożenia Sales Channel Performance Management do obsługi sieci sprzedaży (POS Management)

• Poprawa efektywności współpracy w ramach sieci sprzedaży

• Wsparcie i skrócenie czasu podejmowania decyzji zarządczych

• Bieżące monitorowanie wskaźników umożliwiające szybką reakcję na zmiany wyników placówek

• Krótszy czas przepływu informacji i odpowiedzi na zgłoszenia

• Nakłady inwestycyjne na rozwój placówek przekładają się na maksymalizację wyników

• Zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania pracowników sieci

• Zmniejszenie ilości błędów

• Baza wiedzy ułatwiająca dostęp do dokumentów i historii współpracy

Technologie

Dynamics-365-logo