Netwise RODO

Netwise RODO to dedykowany moduł do Microsoft Dynamics 365 (Customer Engagement), który pozwala firmom spełnić wymagania określone w RODO (Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679).

Baza zgód klientów

System bazy zgód udostępnia spójne i scentralizowane dane dotyczące dostępnych w firmie zgód, na jakie dany klient może wyrazić przyzwolenie. Moduł Netwise RODO pozwala na pobieranie danych dotyczących historii zgód dla danego klienta oraz ich aktualizację. To także pobieranie treści i danych o aktualnych w organizacji zgodach (ich definicji).

Kategoryzacja danych

Rozwiązanie Netwise RODO daje możliwość oznaczania danych umieszczonych w poszczególnych polach CRM zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej kategoriami. Funkcjonalność kategorii grupuje w sobie metadane zawarte na różnych obszarach systemu CRM. Rozszerza to widok 360 stopni o konkretne typy danych.

Anonimizacja danych

Wg dyrektyw RODO każdy klient ma prawo do bycia zapomnianym. W sytuacji, gdy dany klient wypowiada określoną zgodę, fakt ten musi być przetrzymywany i zarejestrowany. Gdy sama treść zgody ulega zmianie i klient proszony jest o jej aktualizację, wszystkie archiwalne dane są także przez system rejestrowane i zbierane.