SFA

Funkcje automatyzujące Microsoft Dynamics CRM pozwalają sprzedawać efektywniej. Udzielają właściwego wglądu, prowadzą użytkownika krok po kroku przez procesy, a także dostarczają odpowiednich narzędzi. Co zyskujemy? Czas, by skupić się na właściwych klientach i priorytetach oraz rozwiązania ułatwiające współpracę międzyzespołową. To wszystko owocuje budowaniem relacji z klientami opartych na zaufaniu.

Zarządzanie i planowanie sprzedaży w Microsoft Dynamics CRM

 • Definiuj obszary i twórz zespoły dla optymalizacji działań
 • Twórz cenniki, promocje, grupy – ułatw ofertowanie
 • Ulepsz przepływ informacji dzięki dostępowi zależnemu od przynależności do grupy i przyznanej roli
 • Pracuj z innymi nad szansami sprzedażowymi za pomocą Grup Dostępu
 • Ustalaj cele sprzedażowe w prosty sposób i wygodnie śledź ich realizację przez zespół

Automatyzacja zarządzania leadami

 • Przechowuj wszystkie informacje o leadach w jednym systemie
 • Automatycznie łącz korespondecję email z poszczególnymi leadami / szansami sprzedażowymi
 • Błyskawicznie przypisuj leady i zadania
 • Usprawnij kwalifikację leadów, scoring, przyspiesz konwersję
 • Sprawnie generuj leady dzięki wygodnej segmentacji danych klientów

Szanse sprzedażowe

 • Zarządzaj szybciej szansami sprzedażowymi
 • Wychwytuj i śledź wszystkie szanse sprzedażowe w jedynym systemie
 • Stwórz spójny dla całej organizacji proces pracy nad leadami
 • Podejmuj decyzje na podstawie aktualnych informacji w lejku
 • Efektywnie mierz zarówno domknięte, jak i zakończone niepowodzeniem szanse

Sprzedażowa baza wiedzy

 • Twórz, przeglądaj, edytuj, akceptuj, a także przeszukuj materiały sprzedażowe
 • Przechowuj je w jednym miejscu
 • Twórz porównania produktów / usług dzięki aktualizowanej na bieżąco bazie wiedzy
 • Uzyskaj dostęp do materiałów (informacji produktowych, prezentacji, broszur, procedur działań, white paperów, informacji o konkurencji, cenników, rocznych raportów, etc.) za pomocą kilku kliknieć

Przepływy procesów biznesowych

 • Twórz specyficzne, dostosowane do różnych typów szans sprzedażowych schematy procesów, by prowadzić reprezentantów przez właściwe etapy
 • Twórz spójne procesy
 • Łącz kilka podmiotów w jeden
 • .. a przede wszystkim oszczędzaj czas, zmniejsz koszty szkoleń i przyspiesz adaptację użytkowników

Rekomendacje cross – sell / Up – sell

 • Otrzymuj szybkie augestie sprzedaży cross – sell / up – sell według szans sprzedażowych I zamówień
 • Wyodrębniaj nowe szanse w bazie klientów
 • Bądź o krok przed klientem i przewiduj jego oczekiwania zanim je zakomunikuje