Microsoft Dynamics – lider na rynku rozwiązań klasy CRM

To wszechstronne narzędzie biznesowe wspiera gromadzenie wiedzy wewnątrz organizacji, a dzielenie się informacjami w firmie jest proste i pracownicy różnych działów mają pełny obraz sytuacji. Oznacza to, że swoimi działaniami odpowiadają na realne potrzeby klientów i nie duplikują niepotrzebnie aktywności, które zostały już zrealizowane. Microsoft Dynamics CRM jest liderem narzędzi zwiększających zaangażowanie klientów.

Microsoft Dynamics CRM jest światowej klasy narzędziem do zarządzania relacjami z klientami docenianym przez rynek, czego dowodem są liczne nagrody branżowe. Rozwiązanie to zostało m.in. w 2016 roku uznane przez Gartnera jako lider „Magicznego Kwadranta” w dziedzinie w CRM Customer Engagement Center.

Microsoft Dynamics 365 to narzędzie do produktywnego zarządzania relacjami z klientami. Stanowi centrum, w którym gromadzone są dane dotyczące całokształtu interakcji między firmą a klientami na polu działań marketingowych, sprzedażowych i obsługi klienta.

Microsoft Dynamics 365 for Sales (Dynamics CRM) w prosty i przejrzysty sposób tworzy widok 360 stopni klienta. Wykorzystuje do tego nie tylko informacje pochodzące m.in. z analiz biznesowych, ale również z portali społecznościowych. Dane dotyczące historii zakupowej klientów, ich aktywności (ewentualnych reklamacji, zgłoszeń, stopnia realizacji spraw), komunikacji według wybranych kanałów (call center, infolinia, portale samoobsługowe) czy poziomu zaangażowania i satysfakcji prezentowane są w formie dynamicznych pulpitów nawigacyjnych.

Intuicyjne, proste w obsłudze narzędzie

Pakiet CRM z platformy Dynamics 365 współpracuje z narzędziami biurowymi (pakiet Office 365), które pracownicy znają i do których są przyzwyczajeni. Mogą z nich korzystać z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie, zwłaszcza w trakcie rozmowy z klientem twarzą w twarz. Obsługa poczty email (np. Exchange Online) czy możliwość prowadzenia zautomatyzowanych kampanii marketingowych z wykorzystaniem danych pobranych bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych Excel to tylko wycinek szerokiego wachlarza udogodnień, które oferuje Microsoft Dynamics CRM.

Z Dynamics 365 działania staną się bardziej efektywne i zwiększą produktywność zespołu. Także klienci odczują różnicę – każda interakcja z biznesem jest osadzona we wspólnej historii, co oznacza lepsze dopasowanie działań do bieżących potrzeb i etapu ścieżki zakupowej (customer journey) i w efekcie – zbieranie przez klientów doświadczenia najwyższej jakości.

Dzięki Microsoft Dynamics CRM znacznie skraca się cykl sprzedaży, a firma osiąga lepsze wyniki sprzedażowe. Jak to możliwe? Zwiększenie rentowności jest efektem lepszej organizacji procesów biznesowych. Wykorzystując potencjał CRM w postaci automatyzacji marketingu, sprzedaży czy obsługi klienta, zapewniamy naszemu biznesowi szybki zwrot z inwestycji (ROI). Jakość obsługi klientów podnosi się, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów administracyjnych. Skierowane do klientów komunikaty, adekwatne do etapu ich ścieżki zakupowej, tworzą podłoże dla pozytywnych, owocnych relacji. To fundament, na którym buduje się wzajemne zaangażowanie.

Podstawowe moduły Microsoft Dynamics 365

System zawiera kompletne moduły funkcjonalne obejmujące procesy sprzedaży, działania marketingowe, obsługę klienta oraz szereg usług obejmujących całą organizację, tj. przepływy pracy (workflows), analitykę, raportowanie, współpracę międzyzespołową, a także współdzielenie dokumentów i automatyzację procesów.

Modele wdrożenia Microsoft Dynamics 365

Narzędzie biznesowe Dynamics CRM może być dostępne w nie tylko w chmurze publicznej (public cloud), ale także jako hosting w modelu chmury prywatnej (private cloud). Netwise oferował chmurę prywatną naszym Klientom już w 2009 roku, kiedy niewiele firm wierzyło w taki model. Trzecią opcją rozwiązań w chmurze są wdrożenia tzw. hybrydowe – część zasobów przechowywana jest lokalnie (on-premise), część w chmurze publicznej.

Mobilność – system CRM a urządzenia mobilne

Z systemu CRM na platformie Dynamics 365 możesz korzystać za pomocą urządzeń mobilnych takich jak tablety i telefony komórkowe. CRM dostępny będzie w dowolnym czasie i miejscu. Aplikacje na urządzenia mobilne zapewniają użytkownikom dostęp do danych zgromadzonych w systemie CRM, w tym danych klientów, sprzedaży, potencjalnych sprzedaży oraz danych obsługi klientów. Dzięki temu pracownicy mogą aktualizować notatki, zadania, kontakty, konta i dane potencjalnych klientów w trakcie spotkań lub tuż po nich,  bez potrzeby późniejszego przepisywania informacji do systemu.