Cyfrowa transformacja w branży finansowej

Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna interesować się przeniesieniem swoich zasobów i części procesów do chmury. Stopniowo odchodzi się od dotychczasowego, tradycyjnego modelu on-premise, który zakłada fizyczne posiadanie przez firmę serwerów i odpowiedzialność za ich utrzymanie. Na popularności zyskują biurowe pakiety oferowane w chmurze, a transformacja cyfrowa postrzegana jest nieraz jako warunek dalszego rozwoju firmy. Wypierane są archaiczne narzędzia, których miejsce coraz częściej zastępują rozwiązania oferowane w modelu SaaS (czyli Software as a Service).

Potrzeba zmian

Według statystyk The Economist, dla 77% firm przeprowadzenie procesu cyfrowej transformacji jest traktowane jako strategiczny priorytet w roku 2016. Większość z nich (aż 82%) ma też wyznaczonego w ramach struktury kierowniczej lidera, odpowiedzialnego za nadzorowanie procesu wprowadzania zmian. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, komu zazwyczaj przydzielony jest ten obowiązek, ponieważ w zależności od konstrukcji pionu kierowniczego, zadanie to powierzano zarówno dyrektorom generalnym, ale też kierownikom do spraw marketingu, kierownikom działu finansów czy informatyki.

Spółki branży finansowej zauważają konieczność inwestycji w cyfrowe rozwiązania oraz świadome są ich wpływu na biznes. Liczą przy tym na uzyskanie znacznej przewagi nad konkurencją. Jako priorytet cyfrowych inwestycji w 2016 roku firmy branży finansowej wskazują poprawę doświadczenia klienta oraz sprawności organizacyjnej. Kluczowe dla osiągnięcia sukcesu jest między innymi przygotowanie planu biznesowego i inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu rozwiązań cyfrowych, dyrektorzy finansowi mają dostęp do wszystkich danych, pozwalających im modelować oraz tworzyć prognozy i plany.

Cyfrowa transformacja w branży finansowej Microsoft dla Biznesu

Cyfrowa transformacja w branży finansowej – korzyści płynące z chmury

Jakie są powody, dla których firmy branży finansowej decydują się przejść na systemy CRM oparte na chmurze? Spółki podejmujące decyzję o inwestycji, kierują się głównie założeniem o większej mobilności oferowanej swoim pracownikom (czyli dostępem do narzędzi z różnych miejsc i z każdego urządzenia).  Oczekują także większego wglądu w potrzeby swoich klientów. W ankietach dotyczących działalności takich organizacji, sami pracownicy wyrażali silną potrzebę zmian. Proszeni o opinię na temat narzędzi, których używali dotychczas, określali je jako mało wydajne i przestarzałe. Z uwagi na ten fakt, organizacje często decydują się na implementację zupełnie nowych platform, np. Microsoft Dynamisc 365. Proces przebiega szybciej, jest także mniej czasochłonny. To skuteczniejsze podejście niż dostosowywanie używanych wcześniej narzędzi do nowych potrzeb i wymagań zarówno pracowników, jak i klientów. Niektóre spółki finansowe podkreślają, że dalszy rozwój bez użycia nowych rozwiązań jest wręcz niemożliwy. Główne korzyści wymieniane przez użytkowników korzystających z Dynamics 365, to przede wszystkim zwiększenie wydajności operacji, widok 360 stopni organizacji oraz potrzeb klientów. Nieoceniona jest także zwiększona satysfakcja odbiorców usług. Dodatkowo, dane znajdują się w centralnej bazie, co ułatwia szybsze wydobywanie informacji potrzebnych na przykład do prowadzenia rozbudowanej analityki biznesowej czy generowania raportów.

Cyfrowa transformacja w branży finansowej

Interesuje Cię cyfrowa transformacja w branży finansowej i chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na prelekcję Jakuba Skałbani w ramach Konferencji Microsoft dla Biznesu 2016. Główny konsultant i partner Netwise wraz z Pawłem Jakubikiem z Microsoft opowiedzą o transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych. Poruszane w czasie prezentacji kwestie poparte zostaną przykładami klientów z branży ubezpieczeń, leasingu, corporate czy franchise.

Cyfrowa transformacja w branży finansowej