Nasze doświadczenie i wdrożenia CRM dla różnych branży

Netwise od początku istnienia skupia się tylko na skutecznych wdrożeniach Microsoft Dynamics 365 (wcześniej Microsoft Dynamics CRM i MBS CRM). Ukonczyliśmy z sukcesem ponad 120 wdrożeń systemów CRM opartych o Microsoft Dynamics w różnych branżach, zarówno na rynkach B2B, jak i B2C. Większość ukończonych wdrożeń to platformy biznesowe oparte o Dynamics CRM i rozszerzone o funkcjonalności portali, integracje z systemami ERP oraz dostęp mobilny.

Branża telekomunikacyjna

Netwise wdrożył największe systemy CRM dla segmentu B2B w branży telekomunikacyjnej w Polsce. Jesteśmy też autorem pierwszego w regionie CEE wdrożenia Dynamics CRM Online w branży telekomunikacyjnej (dla ponad 400 pracowników).

Branża dystrybucyjna

Interesuje Cię program lojalnościowy dla Twoich resellerow? Zobacz doświadczenia Netwise w tej dziedzinie – przeczytaj, co zrealizowaliśmy już dla naszych Klientów.

Branża finansowa

Netwise ma na koncie kilka wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM u Klientów z branży finansowej – w obszarze leasingu, bankowości korporacyjnej i obsługi finansowej punktów sprzedaży (PoS). Wdrożenia CRM w finansach bardzo często obejmują nie tylko platformę back-end, ale także portal samoobsługowe dla Klientów końcowych i aplikacje mobilne.

Branża produkcyjna

Systemy CRM w branży produkcyjnej obejmują zazwyczaj zarządzanie sprzedażą i potencjałami rynku, a ich cechą charakterystyczną jest bardzo silne powiązanie z istniejącymi systemami ERP. Netwise ma na koncie kilkanaście wdrożeń w branży produkcyjnej, a największe z nich obejmuje 43 kraje.

CRM dla branży telekomunikacyjnej

 • generowanie leadów i zarządzanie lejkiem sprzedaży B2B
 • obsługa wywiadów technicznych, kalkulacji kosztów szans
 • kalkulacje ofert, taryf, marży, LTV, ARPU Klientów
 • monitoring i zarządzanie celami handlowców
 • obsługa kanałów partnerskich w segmentach B2B, Mid-market i SOHO
 • obsługa sprzedaży nowej, dosprzedaży oraz procesy anti-churn
 • integracje z systemami billingowymi
telekomunikacja
dystrybucja

CRM dla branży dystrybucyjnej

 • zarządzanie Klientami i portfelem Klientów
 • zarządzanie Dostawcami
 • zarządzanie Partnerami, Odsprzedawcami i Klientami Końcowymi odsprzedawców
 • monitoring i zarządzanie potencjałami na rynku
 • obsługa nowej sprzedaży, a także penetracja produktow (cross-sell, up-sell)
 • windykacja miękka i przepływy pracy
 • listy zadań dla Reprezentantów Handlowych
 • zarządzanie i monitoring celów dla Reprezentantów Handlowych i dla Partnerów
 • zarządzanie szansami sprzedaży własnymi i Partnerów
 • integracje danych finansowych, historii finansowych i agregatów finansowych z systemów ERP
 • ofertowanie i kalkulacje ofert

CRM dla branży finansowej

 • zarządzanie sprzedażą produktów leasingowych i związanych z leasingiem
 • obsługa i zarządzanie Partnerami banków (i franczyzami)
 • portale samoobsługowe dla Klientów firm leasingowych
 • portale samoobsługowe dla Partnerów banków
 • obsługa wniosków leasingobiorców
 • zarządzanie reklamacjami i obsługa leasingobiorców
 • zarządzanie celami sprzedażowymi placówek powiązanych
 • generowanie leadów i pozyskiwanie nowych punktów sprzedażowych (merchants / PoS)
finanse
produkcja

CRM dla branży produkcyjnej

 • zarządzanie portfelem Klientów (dane Klienta, potencjały, uproduktowienie)
 • zarządzanie lejkiem sprzedaży
 • śledzenie wysyłanych ofert i generowanie kalkulacji w systemach ERP
 • generowanie list zadań dla oddziałów sprzedażowych / Reprezentantów Handlowych
 • planowanie potencjałów sprzedażowych rynku
 • obsługa reklamacji, wniosków i umów
 • zarządzanie umowami, gwarancjami i cyklem życia produktów

Nasi wybrani Klienci:

 • YDP
 • WSIP
 • Volvo
 • Plus
 • Nowy Styl
 • Netia
 • KAN
 • ITAKA
 • ISTA
 • Hempel
 • Fortum
 • EnelMed
 • VitaBlend
 • CarFleet
 • Barentz
 • AVK