Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Telefon
Treść wiadomości
Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest NETWISE S.A., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, kontakt@netwise.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Netwise S.A. – HQ w Polsce

tel. +48 (22) 379 71 70 ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa, Polska

Dane rejestrowe

NIP: 5242646576, REGON: 141395093, KRS: 0000426913, Kapitał zakładowy: 101.812,90 PLN, wpłacony w całości

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

email: iodo@netwise.pl

Dział Sprzedaży:

tel.: +48 (22) 379 71 70

email: sales@netwise.pl

Kontakt dla mediów i PR

Dział PR & Marketingu:

tel.: +48 (22) 379 71 70

email: comms@netwise.pl

Gdzie nas znaleźć?