Relacje inwestorskie

Informacje o Spółce

Netwise S.A. to lider wdrożeń systemów Customer Relationship Management (CRM) opartych o platformę Microsoft Dynamics 365 w Polsce. Od powstania w 2008r spółka dynamicznie się rozwija, a od 2010r nieprzerwanie ma największy udział w rynku wdrożeń platformy Microsoft Dynamics CRM w Polsce, a w 2013 roku także w 32 krajach Europy Środkowej. W 2012 roku Deloitte uznał Netwise za zwycięzcę w kategorii Rising Star rankingu Deloitte Technology Fast50 Central Europe. Zespół Netwise tworzą najwyższej klasy konsultanci i eksperci w budowaniu systemów do zarządzania relacjami z największym doświadczeniem w Polsce.

Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Jakub Skałbania 650 000 63,84 % 650 000 63,84 %
RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 289 500 28,44 % 289 500 28,44 %
Pozostali 78 629 7,72 % 78 629 7,72 %
RAZEM 1 018 129 100,00 % 1 018 129 100,00 %

Władze Spółki

Zarząd

  • Wojciech Sobczak – Prezes Zarządu
  • Krystian Hatała – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Marek Skałbania – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Lidia Brzozowska – Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesław Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej
  • dr Marta Kamieniak – Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Skałbania – Członek Rady Nadzorczej

Raporty bieżące i okresowe

2018 – Raporty EBI

2018 – Raporty ESPI

2017 – Raporty EBI

2017 – Raporty ESPI

2016 – Raporty EBI

2016 – Raporty ESPI

2015 – Raporty EBI

2015 – Raporty ESPI

Ważne dokumenty Spółki