Relacje inwestorskie

Informacje o Spółce

Netwise S.A. to lider wdrożeń systemów Microsoft Dynamics CRM (platform do zarządzania relacjami z kontrahentami) w Polsce. Od powstania w 2008r spółka dynamicznie się rozwija, a od 2010r nieprzerwanie ma największy udział w rynku wdrożeń platformy Microsoft Dynamics CRM w Polsce, a w 2013 roku także w 32 krajach Europy Środkowej. W 2012 roku Deloitte uznał Netwise za zwycięzcę w kategorii Rising Star rankingu Deloitte Technology Fast50 Central Europe. Zespół Netwise tworzą najwyższej klasy konsultanci i eksperci w budowaniu systemów do zarządzania relacjami z największym doświadczeniem w Polsce.

Władze Spółki

Zarząd

Justyna Zygadło – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
  • Marek Skałbania – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Teresa Jedynak Kawecka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Jakub Skałbania – Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Kawecki – Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesław Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Jakub Skałbania 325 000 31,92 % 325 000 31,92 %
Piotr Kawecki 325 000 31,92 % 325 000 31,92 %
RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 289 500 28,44 % 289 500 28,44 %
Pozostali 78 629 7,72 % 78 629 7,72 %
RAZEM 1 018 129 100,00 % 1 018 129 100,00 %

Raporty okresowe

Raporty EBI

Raporty EBI z 2017
Bieżące
Okresowe
Raporty EBI z 2016
Bieżące
Okresowe
Raporty EBI z 2015
Bieżące
Okresowe
Raporty EBI z 2014
Bieżące
Okresowe
Raporty EBI z 2013
Bieżące
Okresowe

Raporty ESPI

Na tej stronie...