Transformacja cyfrowa to proces wprowadzania zmian w zarządzaniu i sposobie myślenia. Usprawnia działania biznesowe wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne. Dzięki temu firmy mogą wyprzedzać oczekiwania klienta. Operacje podejmowane do osiągnięcia takiego efektu nie zawsze są takie same. Cyfryzacja, by była skuteczna, nie może być przeprowadzona szablonowo. Potrzeby organizacji różnią się, stąd też każda wymaga indywidualnego podejścia i analizy potrzeb biznesowych przed rozpoczęciem procesu transformacji. Sprawia to, że transformacja będzie się różnić dla każdej firmy, przez co jej definicja nie jest dokładnie określona i uniwersalna.

Wykorzystanie danych jako zasobu strategicznego zwiększa zróżnicowanie i zdobywanie nowych możliwości. Bezpośrednie osadzanie produktów i usług w technologii zmienia sposób, w jaki organizacje budują wartość.

Inteligentne rozwiązania operacyjne

Internet of Things (IoT) to technologia, która umożliwia wykorzystanie transmisji danych z czujników i urządzeń do szybkiej oceny aktualnych warunków, rozpoznania znaków ostrzegawczych, wyświetlania ostrzeżeń i automatycznego uruchamiania odpowiednich procesów. Używając takich narzędzi jak Azure IoT Suite możliwa jest prognoza zachowań konsumenckich, łączność i monitorowanie urządzenia. Analiza danych w czasie rzeczywistym to wyższa skuteczność działań i przewartościowanie dotychczasowego modelu biznesowego.

Wraz z pojawieniem się technologii Internetu Rzeczy (IoT) i zaawansowanych analiz, powstały nowe rozwiązania. Lepszy wgląd w przebieg procesów, widok klienta, trendy i całokształt działań operacyjnych. Decyzje podejmowane są na podstawie konkretnych danych, nie intuicji. Jest to prosty, szybszy i bardziej efektywny pod względem kosztów sposób pracy.

Jak zbudować elastyczne i bezpieczne środowisko pracy w dobie cyfryzacji?

Technologiczna transformacja sklepów umożliwia liderom lepszą komunikacje, dając informacje i dane niezbędne do pracy mobilnej. Managerowie mają dostęp do kilkudziesięciu zintegrowanych aplikacji, raportów i urządzeń. Wgląd do danych w czasie rzeczywistym na poziomie sprzedaży daje im możliwość lepszego wsparcia i asysty klientowi. Współpraca i podejmowanie decyzji opartych na dokładnej bazie danych zwiększa możliwości sprzedaży.

Niezwykle istotny jest również kontakt między pracownikami, partnerami i klientami. Platforma służąca do współpracy zwiększa produktywność pracowników. Mają oni dostęp do wszystkich informacji za pomocą mobilnych komunikatorów dostępnych na każdym urządzeniu. Dostosowane są do ich rosnących potrzeb, zwiększając zadowolenie i poprawiając ich komfort pracy.

Wspólna przestrzeń do wymiany informacji pomiędzy pracownikami i partnerami to także szansa na identyfikację nowych pomysłów, optymalizację czy stworzenie nowej wartości biznesowej.

Transformacja cyfrowa Netwise

Personalizacja danych, czyli zdobywanie zaufanie klienta

Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zauważyć jak szybko wzrosły oczekiwania klientów.  Zmiany dotyczą zwłaszcza stosunku do obsługi: wygody, szybkości, wiedzy agentów. Jak czytamy w podsumowaniu raportu Microsoft State of Global Customer Service Report, położenie geograficzne jest jednym z wyznaczników wspólnych cech oraz różnic w zachowaniu konsumentów.

Na popularności zyskują rozwiązania dla handlu detalicznego wykorzystujące dane, aby umocnić zaangażowanie klientów i pracowników oraz zoptymalizować operacje. Kluczowe jest zbieranie i analiza danych z witryn internetowych, mobilnych, punktów sprzedaży i połączonych technologii w sklepach w celu dostosowania ofert do indywidualnych klientów lub grup klientów (segmentacja).

Szczegółowe dane umożliwiają wystawienie każdemu klientowi oferty dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, co prowadzi do zwiększenia jego wydatków przy jednorazowym zakupie i zapewnia kolejne wizyty. Oferty można także dopasowywać w czasie rzeczywistym, korzystając z danych o lokalizacji, warunkach pogodowych, czy lokalnych wydarzeniach. Sklepy wykorzystujące podobne rozwiązania, notują wzrost transakcji, dzięki pozyskiwaniu klientów na podstawie ich przyzwyczajeń zakupowych i zachowań.

Transformacja cyfrowa może usprawnić działania pracowników i przynieść liczne korzyści. Wykorzystanie nowoczesnych technologii daje organizacjom większą szansę na uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Przeczytaj więcej o wyzwaniach firm w dobie cyfrowej transformacji.

Transformacja cyfrowa – zobacz statystyki.