Przeanalizuj bezpieczeństwo danych procesowanych przez Twoją organizację, zrozum jakie informacje przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu.

Czy RODO (GDPR) dotyczy mojej organizacji?

Tak, jeśli w jakikolwiek sposób przetwarzasz lub przechowujesz dane osobowe obywateli Unii Europejskiej.

Przepisy RODO to przede wszystkim:

  • zwiększony zakres ochrony danych osobowych,
  • rozszerzona definicja prawa prywatności,
  • konieczność informowania o naruszeniach w strukturze przechowywania danych,
  • bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie nowego prawa.

Czy dane przechowywane przez moją firmę są bezpieczne?

Aby przeanalizować bezpieczeństwo  danych, które są procesowane, firma lub organizacja powinna przede wszystkim dokonać przeglądu rodzajów informacji jakimi dysponuje. Sprawdzić, jakie jest pochodzenie danych ( programy lojalnościowe, bazy danych HR, formularze wypełniane przez klientów, zawartość e-maili) i do czego te bazy nam służą. To bardzo ważna faza przygotowań do bezpiecznego zarządzania informacjami pochodzącymi od obywateli UE. Dopiero poznając zasób powierzonych sobie danych, organizacja może podjąć kolejne kroki dla ich ochrony. W niektórych przypadkach może się okazać, że obowiązkowe będzie wyznaczenie przez administratora danych Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem musi być osoba fizyczna. Do jej obowiązków będzie należało dbanie o bezpieczeństwo przetwarzania informacji personalnych oraz monitorowanie przestrzegania przepisów RODO. Musi więc to być osoba, która doskonale orientuje się w przepisach prawa dotyczących danych osobowych. Nie bez znaczenia będzie także znajomość sektora w którym działa zatrudniająca go firma.

Pamiętaj, że zgodnie z RODO, każdy obywatel UE będzie prawo do decydowania o tym, w jaki sposób używane są jego dane. Dodatkowo, przysługuje mu prawo do zapomnienia – czyli może się ubiegać o całkowite wymazanie swoich danych osobowych z zasobów organizacji. Dlatego tak ważna jest kontrola oraz wiedza o tym, gdzie dane takiej osoby się znajdują.

Zainteresowanie tematyką RODO wśród klientów Netwise tak podsumowuje jeden z naszych managerów:

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia obowiązywania przepisów regulowanych przez RODO, coraz częściej otrzymujemy zapytania naszych klientów dotyczące zabezpieczenia danych gromadzonych we wdrażanych systemach. Klienci pytają głownie o to, czy i w jaki sposób Microsoft Dynamics 365 jest zgodny z nowymi przepisami. Zastanawiają się, czy stosowane przez producenta systemu mechanizmy zapewniają odpowiednie wsparcie pod kątem zabezpieczenia danych ich klientów. – Piotr Mańkowski, Team Manager, Delivery

śRODO bezpieczne dane osobowe RODO Netwise

Więcej o tym jak rozwiązania Microsoft wspierają bezpieczeństwo danych – przeczytaj o RODO w kontekście korzystania z Microsoft Dynamics 365.

——

śRODO – nowy cykl wpisów na blogu Netwise – w każdą środę przybliżymy Wam inny aspekt ochrony danych osobowych w kontekście wejścia w życie RODO (GDPR). RODO zaostrzy przepisy dotyczące przechowywania i zarządzania danymi osobowymi obywateli Unii Europejskiej. Nowe prawo wejdzie w życie w maju 2018 roku. Przygotuj się do wejścia w życie RODO razem z Netwise!