Wkrótce minie rok od ogłoszenia przez Microsoft i Adobe informacji o nawiązaniu współpracy. Partnerstwo skupione było na wsparciu przedsiębiorstw, które są odbiorcami usług Microsoft i Adobe, w procesie cyfrowej transformacji oraz umacnianiu ich pozycji na rynku dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu usług takich jak Microsoft Azure, Adobe Marketing Cloud i Microsoft Dynamics 365.

Adobe Creative Cloud Microsoft Dynamics 365
Microsoft Ignite 2016 Atlanta – Ogłoszenie partnerstwa między Microsoft i Adobe (Photo: Brian Smale)

Dzięki połączeniu rozwiązań marketingowych Adobe i inteligentnej chmury Microsoft przedsiębiorstwa mogły nie tylko przeprowadzić transformację, ale też angażować i pozyskiwać swoich klientów w oparciu o nowoczesne rozwiązania.

Nowe obszary partnerstwa Microsoft i Adobe

W pierwszej połowie 2017 roku poznaliśmy kolejne szczegóły współpracy firm. Skupiono się wtedy na rozwoju customer experience w oparciu o Adobe Marketing Cloud i Microsoft Dynamics 365.

Dalszy kierunek współpracy został natomiast ogłoszony na oficjalnej stronie Microsoft na początku września. Za cel obrano pomoc w zwiększaniu produktywności siły roboczej oraz poprawę wydajności procesów biznesowych.

Kolejne rozwiązania, o które opierać ma się współpraca to Adobe Sign i Microsoft Teams. Adobe Sign jest wiodącą technologią wśród e-podpisów i będzie od teraz preferowaną technologią e-podpisów wspieranych przez Microsoft (rynek to np. 100 milionów komercyjnych aktywnych użytkowników Office 365 miesięcznie). Microsoft Teams natomiast jest obecnie preferowanym narzędziem do współpracy w Adobe Creative Cloud, Document Cloud i Experience Cloud. Microsoft Azure będzie też preferowaną platformą chmurową dla Adobe Sign.

CTO Adobe – Abhay Parasnis tak mówi o partnerstwie: Adobe i Microsoft chcą wspólnie zmienić definicję nowoczesnego przedsiębiorstwa, za fundament uznając współpracę, tożsamość, dane i inteligencję. Chcemy wspólnie rozwijać najwyższej jakości serwisy zintegrowane w chmurze takie jak Adobe Sign i Microsoft Office 365, które pomogą w procesie cyfrowej transformacji zapewniając jednocześnie jak najlepsze doświadczenia ich klientom. 

W nadchodzących tygodniach dostępne będą następujące integracje produktów Microsoft i Adobe:

  • integracja Office 365 i Adobe Sign – możliwość szybkiego i bezpiecznego podpisywania dokumentów w Microsoft Word, PowerPoint, Outlook na wszystkich urządzeniach,
  • integracja Adobe Creative Cloud i Adobe Stock z Microsoft Teams – dostarczy klientom Adobe narzędzie do współpracy, przyspieszy proces wymiany informacji czy podejmowania decyzji,
  • integracja Adobe Sign i Microsoft Teams – wesprze zespoły w procesach podejmowania decyzji czy zatwierdzania spraw, dzięki przyciskowi wysyłania dokumentów do podpisu oraz wykorzystaniu bota do śledzenia do dokumentów,
  • integracja Adobe Sign i Microsoft Flow – dodawanie Adobe Sign do budowanych procesów.